Over Noorwegen

Over Noorwegen

university of oslo N oorwegen is een land in het noorden van Europa. Noorwegen grenst aan de landen Zweden Finland en Rusland en ligt op het westelijke deel van het Scandinavische Schiereiland. In de twintigste eeuw bezette Noorwegen Jan Mayen (een vulkanisch eiland in de Noordelijke IJszee) en kreeg het Spitsenbergverdrag hierdoor werd het eigenaar van dit eiland. Noorwegen heeft een oppervlakte van ongeveer 385.000 M2 (inclusief Spitsenbergen) De kustlijn van Noorwegen is 25.000 kilometer lang en is populair bij veel toeristen. In Noorwegen wonen ongeveer 5 miljoen mensen hierdoor is de bevolkingsdichtheid heel laag en wonen de mensen ver uit elkaar. Gemiddeld wonen de Noren ongeveer 13 per M2. Noorwegen is na Kazachstan en IJsland een van de meest dunbevolkte landen van Europa. Doordat het zo dunbevolkt is word het land overspoeld door bossen, fjorden, meren en gletsjers. Dit is een van de kenmerken van het land. De hoofdstad van Noorwegen is Oslo; dit is met 648.000 inwoners de grootste stad van Noorwegen. Verder heb je nog een aantal grote steden zoals: Bergen, Trondheim en Stavanger. Noorwegen is een land waar veel olie en gasvelden zijn. De olie en gas vormen samen met nog een paar andere stoffen en de scheepvaart de handel en de economie waar het land om draait. Noorwegen heeft op Luxemburg na zelfs het hoogste Bruto Binnenlands Product (BBP).

Prehistorie

Er zijn op Noors grondgebied voorwerpen gevonden van ongeveer 10.000 voor Christus deze voorwerpen werden gevonden rond de stad Øygarden. In die tijd was dit gebied net ijsvrij en dus geschikt voor bewoning. In twee provincies zijn sporen van menselijk leven gevonden. Het gaat om de provincies Finnmark en MØre og Romsdal. Deze sporen dateren ongeveer van 8000 tot 9000 jaar voor Christus. Uit latere vondsten blijkt dat er rond 4000 voor Christus een nieuwe groep mensen zich daar aan het voortplanten was. Uit de vondsten bleek dat deze groep zich bezig hielt met het jagen op rendieren. Uit een aantal archeologische vondsten blijkt dat deze groepen handelde met de Romeinen tijdens het Romeinse rijk. Dit duurde totdat het Romeinse rijk viel en alles verbroken werd.

Middeleeuwen

In Noorwegen had je vroeger de Vikingtijd dit duurde van de jaren 800 tot 1066. In deze tijd werd Noorwegen bezet door de Vikingen die er in die periode op uit trokken om de wereld te verkennen en te handelen. Het begin van de Vikingtijd heeft te maken met de monarchie van Noorwegen. In deze tijd kwam ook de eerste koning genaamd: Harald Schoonhaar en hij bezat ongeveer 30 koninkrijk gebieden. Na zijn dood vielen die gebieden een beetje uiteen. In de elfde eeuw werd in Noorwegen het christendom geïntroduceerd dit werd gedaan door koning Olaf II. Koning Olaf II richten in 1023 een stenen kruis op die er tot op de dag van vandaag nog steeds staat. Niet iedereen was hier blij mee en dus moest de koning het met de dood bekopen. Uiteindelijk werd de koning alsnog heilig verklaard. De eerste koning die op kruistocht ging was Koning Sigurd Jorsalfare. Hij vertrok in 1107 en vocht tegen een aantal bevolkingsgroepen. Na thuiskomst voerde Jorsafaler harde regels in en liet die bijvoorbeeld het belastingstelsel maken. Na zijn dood ontstond er een burgeroorlog die Noorwegen van 1130 tot 1240 in zijn greep hield.

Moderne tijd

Zweden verliet in 1521 de unie van Kalmar en werd een provincie van Denemarken. Het bleef een Deense provincie tot 1814 toen nam Zweden het land over. In 1905 werd Noorwegen onafhankelijk en werd het een eigen land.

Terug naar boven